Skip to main content

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 2. Serwis internetowy EXPERO.COM.PL (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Firmę Expero Tomasz Dopadko  z siedzibą pod adresem ul. Pomidorowa 8 , 05-080 Laski, NIP: 522-25-38-323  (zwany dalej Administratorem).
 3. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres info@expero.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 761 99 44
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła w ramach Serwisu zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu z punktu widzenia funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust 1 lit a) RODO ;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nami takiej umowy - art. 6 ust 1 lit b) RODO;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit c) RODO,

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez uprawnioną stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - art. 6 ust 1 lit f) RODO. 

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności. Funkcjonalnościami Serwisu są: 
  1. Możliwość założenia konta użytkownika – na jego wniosek. Wówczas użytkownik dobrowolnie udostępnia następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email
  2. Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy - wówczas użytkownik dobrowolnie udostępnia następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email.
 2. 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np. wysyłając formularz zapytania lub zakładając konto użytkownika Serwisu.
  2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512. działającego pod adresem nazwa.pl.

Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:
  1. Szyfrowanie danych osobowych.
  2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  3. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych. 
  4. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np. w celu prowadzenia korespondencji lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez:
  1. Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
  2. Przez cały okres obowiązywania zgody użytkownika, w szczególności przez cały okres aktywnego korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika.
  3. Przez okres 1 roku w przypadku danych konta użytkownika wyrejestrowanego w celu dostępu do historii logowań.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający np. na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora. 
 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie. 
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.
 9. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
 10. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych.

Rozdział 3 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Państwa na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
  2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.
 5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
  1. Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  2. Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/.

Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane te mogą zawierać min.:
  1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw. “linka”).
  4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie emaila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje wyłączenie konta Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw, a po okresie 1 roku usunięcie tegoż konta (zgodnie z Rozdział 2 pkt3), z zastrzeżeniem usprawiedliwionych podstaw dalszego przetwarzania danych osobowych przez Administratora w określonym celu (np. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 6. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane wyłącznie w celu:
  1. udzielenia informacji w odpowiedzi na pytania Użytkownika, w celu badania satysfakcji z obsługi klienta, wypełnieniu żądania w zakresie zawarcia i wykonania umowy – jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. czynności niezbędnych do zawarcia umowy lub świadczenia usług dostępnych poprzez Serwis – jeżeli przetwarzamy dane Użytkownika na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  współpracującym odbiorcom danych osobowych (w tym podwykonawcom) – według wykazu dostępnego na www.expero.com.pl/polityka. W związku ze skorzystaniem z usług poprzez Serwis możemy dane Użytkownika przekazywać do państw trzecich (tj. poza terytorium Unii Europejskiej), pod warunkiem że w państwach tych zapewniany jest adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Nie przekazujemy danych Użytkownika organizacjom międzynarodowym.

 1. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w zakresie Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres email: admin@expero.com.pl lub na adres EXPERO; ul. Łodygowa 25; 03-687 Warszawa.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania dobrowolnej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenia roszczeń przez administratora danych) – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przekazywanie danych do uprawnionych organów) - jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do:
   
  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie, przeprowadzenia badania satysfakcji klienta z obsługi – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. świadczenia usług lub sprzedaży produktów Expero (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych usług) – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie danych uprawnionym organom) - jeżeli przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W związku ze specyfiką tej formy kontaktu (tj. elektronicznie poprzez Serwis), będziemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych.
 5. Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i w związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji (wiek) nasz system może oceniać, czy możemy zawrzeć umowę o świadczenie usługi lub sprzedaż produktu – zakładamy, że Użytkownik posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Użytkownika informacje w zakresie np. prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy lub udzielenia przez nas odpowiedzi. Jeśli Użytkownik nie wypełni poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza nasz system może automatycznie odmówić  zawarcia umowy lub przesłania pytania do jednostki przygotowującej odpowiedź i Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z żądanej usługi ani uzyskać odpowiedzi.
 6. Dane osobowe Użytkownika w związku z przygotowaniem i udzieleniem odpowiedzi, a także w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z nami nie będą profilowane.

 

 

logowanie do serwisu

Operator hostingowy nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512. działającego pod adresem nazwa.pl

dostarczanie zamówień

DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, posiadająca NIP: 526-020-41-10