Najczęściej Zadawane Pytania

Datadots to przezroczyste mikroskopijne plastikowe krążki (o średnicy poniżej 1 mm) z nadrukowanym unikalnym kodem alfanumerycznym i numerem telefonu Datatag. Są one naniesione w ukrytych miejscach w całym pojeździe – ok. 150 punktów. Tylko jedna taka mikrocząsteczką lub próbka kleju potrzebna jest do zidentyfikowania własności. Złodziej musiałby mieć 100% pewności, że znalazł i usunął każdą z nich, aby uniknąć wykrycia i oskarżenia.

Oznaczenia UV to unikalny kod i dane kontaktowe Datatag trwale wyryte na lakierowanych elementach pojazdu ale są one widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Nie zmieniają wyglądu części i nie wpływają na estetykę pojazdu.

Nie, transpondery nie zawierają baterii ani innych części wymagających wymiany. Są one zasilane lub „budzą się” tylko wtedy, gdy są przesłuchiwane przez specjalne skanery Datatag dostarczone policji.

Transpondery RFID używane przez Datatag zostały sprawdzone i przetestowane pod kątem wytrzymałości. Spełniają one lub przewyższają niezbędne standardy, aby przetrwać w ogólnym środowisku, w którym są używane na co dzień i wykazały wyjątkowo długą żywotność. Transpondery są jednorazowo kodowane za pomocą określonego numeru, który jest powiązany z pozycją, do której są dołączone. Kodu tego nie można zmienić. Na transpondery nie mają wpływu inne częstotliwości radiowe ani pola elektromagnetyczne występujące w życiu codziennym.

Datatag dostarcza bezpłatnie skanery policji i innym służbom państwowym na podstawie ich zapotrzebowania.

Wszystkie dane przechowywane w bazie danych mogą być wykorzystywane wyłącznie przez policję. Jedyny wyjątek dotyczy danych własności (nie danych osobowych), które mogą podlegać przyszłej kontroli jej pochodzenia.

Tak, Datatag jest akredytowane zgodnie z najsurowszymi standardami baz danych, w tym ISO: 9001 i LPS 1224 (uznany standard bezpieczeństwa baz danych) i wspieraną przez NPCC (Krajowa Rada Szefów Policji) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Datatag nie udostępnia nikomu poufnych danych, chyba że ze względów bezpieczeństwa. Czasami możemy komunikować się z klientami w celu aktualizowania informacji, co ma kluczowe znaczenie w walce z przestępczością.

Tak, w przypadku wymiany lub doposażenia w dodatkowe elementy systemu znakowania prosimy o kontakt z firmą Expero, wyłącznym importerem Datatag na terenie Polski, w dni robocze w godz. 8:30 - 16:30 pod nr tel. +48 22 761 99 44.

Numer członkowski Datatag można przenieść za niewielką opłatą. Dane dotyczące nowego właściciela są zarejestrowane w bezpiecznej bazie danych Datatag.

Natychmiast zgłoś to zdarzenie policji, a następnie skontaktuj się z Datatag, podając swój numer członkowski i numer raportu policyjnego. Status twojego pojazdu w rejestrze zostanie zmieniony na skradziony.